Türkoğlu Haber

  • 22°C
  • 32,23 %0.28
  • 35,02 %0.11
  • 2.440,61 %0.46
  • 10.677 %0.19
  • 67.350 %-3.48
  • 3.780 %-3.8