Türkoğlu Haber

  • 19°C
  • 16,37 %0.01
  • 17,55 %0.45
  • 974,43 %-0.03
  • 2.418,10 %1.81
  • 29.701 %0.3
  • 1.954 %-1.3