Türkoğlu Haber

  • 11°C
  • 28,94 %0.07
  • 31,21 %0.20
  • 1.887,64 %0.20
  • 7.854,99 %0.00
  • 43.850 %0.34
  • 2.263 %-0.28