Asrın felaketi olarak nitelenen, Kahramanmaraş ve Adıyaman’ın da içerisinde bulunduğu 10 ilde büyük yıkıma neden olan 6 Şubat depremlerinden sonra deprem bölgesinde bir yandan yıkılan binaların enkazları kaldırılırken diğer yandan ağır hasarlı binaların yıkımları devam ediyor. Bu süreçte, gerek hasar alan elektrik altyapısının planlanan bakım ve onarım çalışmalarıyla ayağa kaldırılması, gerekse yatırım planlarını sahaya yansıtarak Kahramanmaraş ve Adıyaman’da yeni şebekelerin tesisi konusunda büyük bir özveri ile çalışan AKEDAŞ Elektrik Dağıtım A.Ş.’den yeni abonelik başvuru süreçleri ile ilgili bir açıklama yapıldı. Şirketten yapılan açıklamada, depremler sonrasında bölgemizde yoğun bir yeniden yapılanma sürecinin yaşanmasına paralel olarak tesis edilen konteynerler, yaşam ve ticaret alanları için abonelik başvurularında artış yaşandığı belirtildi. Başvuru sürecinde istenen evrakların doğru ve tam olarak ibraz edilmesinin başvuruların sonuçlandırılması ve enerji bağlantılarının hızlı bir biçimde yapılabilmesi için önem arz ettiği bildirildi.

OHAL SÜRECİNİN SONA ERMESİYLE YAŞANAN NORMALLEŞME SÜRECİNDE BAŞVURU VE BAĞLANTI SÜREÇLERİNDE İLGİLİ BELGELERİN TALEP EDİLDİĞİNİN ALTI ÇİZİLDİ

Minik İtfaiyeciler Üniformalarını Giydi Minik İtfaiyeciler Üniformalarını Giydi

Başvuru süreçlerinde tüketiciler tarafından evrak ibrazı ile ilgili yanlış anlaşılmalarının yaşandığı ve bu durumun zaman zaman sorun oluşturduğu aktarılan açıklamada “Şirketimiz iş ve işlemleri T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Mevzuatları doğrultusunda gerçekleştirilmektedir. Dağıtım sistemine bağlantı ve sistem kullanımı ile ilgili kuralları düzenleyen Elektrik Piyasası Bağlantı ve Sistem Kullanım Yönetmeliğinin 10. Maddesinde bağlantı başvurusu esnasında ibraz edilmesi gereken belgeler (Tapu Kaydı, Yapı Kullanım İzin Belgesi ya da Yapı Kullanım İzin Belgesi yerine geçecek bir belge, Onaylı Elektrik Projesi, İnşa Halindeki Yapılar için Yapı Ruhsatı v.b.) açıkça belirtilmektedir” denildi.  Bölgede yaşanan yıkıcı depremler neticesinde acıların henüz taze olmasının yanı sıra yaşanan yıkımın boyutlarının da değerlendirilmesi ile OHAL sürecinde, tüketiciler adına iş ve işlemlerin kolaylaştırılarak bağlantı süreçlerinin daha hızlı ilerletilmesi için ilgili belgelerin talep edilmediği aktarılan açıklamada, OHAL sürecinin sona ermesiyle yaşanan normalleşme sürecinde başvuru ve bağlantı süreçlerinde ilgili belgelerin talep edildiğinin altı çizildi.

Haber Merkezi  

Editör: Didem Kayabaşı